Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde

Dierenplaats.nl

Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde

Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde
Website: http://www.nokk.nl/

Toegevoegd: 2006-09-07

Pagina: Katten, kittens en catteries.

Rubriek: Organisaties

Beschrijving: Voordat het NOK werd opgericht waren er al eerder pogingen gedaan om een vereniging van keurmeesters op te richten. In 1979 trachtten vier initiatiefnemers om een overkoepelende organisatie op te richten van alle onafhankelijke keurmeesters.
Er is toen veel voorbereidend werk verricht, maar die eerste poging is mislukt.
In 1982 besloten nagenoeg alle Nederlandse onafhankelijke keurmeesters om zich te organiseren in een groep die al snel , , de NOK” werd genoemd.
Van de voorbereidende werkzaamheden van de eerste groep heeft het NOK gebruik gemaakt voor het opstellen van haar regels. Om die regels met elkaar door te spreken, te veranderen en aan te passen, kwamen alle keurmeesters elke maand bij elkaar.
Dat vroeg heel veel tijd en al met al zijn we met elkaar wel twee jaar bezig geweest voor alle hoofdregels op schrift stonden en konden worden goedgekeurd.
Door het plaatsen van hun handtekening onder deze regels gingen de keurmeesters akkoord met de opgestelde regels.
Daarna werden er gesprekken gevoerd met alle besturen van de onafhankelijke kattenverenigingen om hen op de hoogte te brengen van dit initiatief, de doelstellingen toe te lichten en hen duidelijk te maken dat het NOK er niet op uit was om hun verantwoordelijkheden over te nemen.
Het streven van het NOK was en is een optimale overeenstemming te creëren in de wijze van keuren. Dit wordt bevorderd door ervoor te zorgen dat alle NOK keurmeesters dezelfde standaards hanteren en dezelfde examens afleggen.
Aanvankelijk waren we van mening dat het NOK van alle rassen een eigen standaard moest opstellen. Aan die standaarden is jarenlang gewerkt en heeft velen van ons enorm veel tijd gekost. Enige standaarden zijn in druk verschenen o.a. de Siamezenstandaard, andere zijn in de ontwerpfase blijven hangen.
Enige jaren geleden hebben de NOK leden besloten om de standaarden te gebruiken van de club en het land waar het kattenras is ontstaan of waar voor het eerst een standaard werd opgesteld en deze te vertalen.
Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de Siamees de Engelse standaard van de GCCF en voor de Maine Coon de Amerikaanse standaard van de CFA is vertaald. Al deze standaarden zijn te vinden op de NOK website.
Behalve het afnemen van examens organiseert het NOK ook regelmatig seminars.
Op zo’n seminar wordt een bepaald ras of een bepaalde rasgroep besproken, aan de hand van vertegenwoordigers van dat ras. De sprekers zijn in de regel keurmesters van het NOK.Inmiddels zijn alle rassen al ten minste één keer op en seminar de revue gepasseerd.
Om keurmeester te kunnen worden volgens de regels van het NOK moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en moet u een aantal theoretische en praktische examens afleggen.De regels kunt u vinden in ons examenreglement.