boerenzwaluw.nl

Dierenplaats.nl

Boerenzwaluw Project Nederland

Website: http://www.boerenzwaluw.nl/

Toegevoegd: 2006-09-07

Pagina: Vogels.

Rubriek: Zwaluwen

Beschrijving: Boerenzwaluw Project Nederland. Vanaf 1992 werken onder begeleiding van het NIOO een aantal Nederlandse ringers samen in het Boerenzwaluw Project Nederland. D.m.v. het volgen van broedpopulaties in verschillende regio's probeert men inzicht te krijgen in de bestandsontwikkeling van de Boerenzwaluw, die in sommige gebieden sterk achteruit gaat. Bij dit onderzoek is het ringen en weer terugvangen van vogels van cruciale betekenis.