Gierzwaluw bescherming

Dierenplaats.nl

Gierzwaluwbescherming Nederland

Website: http://www.gierzwaluwbescherming.nl/

Toegevoegd: 2006-09-07

Pagina: Vogels.

Rubriek: Zwaluwen

Beschrijving: Doel van de Vereniging:
Het beschermen van de Gierzwaluwen in Nederland
Door middel van:

* het uitdragen van ons enthousiasme over deze prachtige vogels
* het verspreiden van kennis over de gierzwaluw, via:
o het Gierzwaluwen Bulletin
o deze website
o het organiseren van een landelijke dag
o adviseren over geluiden, monitoring en het aanbieden van nestgelegenheid
o kennis opbouwen over de wettelijke beschermingsstatus van de gierzwaluw
o adviseren van vogelasiels over de opvang van gierzwaluwen
o vraagbaak over gierzwaluwen voor Vogelbescherming, SOVON, gemeentes en andere geïnteresseerden
* het beschermen van bestaande nestgelegenheid en het actief werken aan de uitbreiding van mogelijke nestplaatsen, d.m.v.:
o onderzoek aan het broedgedrag en broedsucces
o onderzoek aan het broedsucces van verschillende vormen van kunstmatige nestgelegenheid
o onderzoek aan de verschillende geluiden van gierzwaluwen met het doel gierzwaluwen te lokken naar nieuwe nestgelegenheid
o onderzoek naar nieuwe vormen van nestgelegenheid
o het opbouwen van een database met gegevens van het broedvogelonderzoek
* het stimuleren van het doorgeven van waarnemingen van gierzwaluwen
* stimuleren van lokale groepen bij het leggen van contacten met lokale besturen
* meedenken over de manieren om gierzwaluwen te kunnen monitoren
* het vertegenwoordigen van de gierzwaluwen in landelijke overleggen, werkgroepen en projecten