Roofvogelopvang Barchem

Dierenplaats.nl

Roofvogelopvang Barchem

Website: http://www.roofvogelopvangbarchem.nl/

Toegevoegd: 2012-11-01

Pagina: Vogels.

Rubriek: Vogelasiels

Beschrijving: Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of
verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije
natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

De opvang is zodanig ingericht dat stress bij de dieren tot een minimum beperkt wordt. De dieren
zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen blijven vertonen en zij zo spoedig mogelijke weer
terug geplaatst worden in de natuur.

Contactgegevens:
  • Schoneveldsdijk 10
    7244 RP Barchem
    (Gem. Lochem)
    0573 251977