SOVON-Homepage

Dierenplaats.nl

Sovon

Website: https://www.sovon.nl/

Toegevoegd: 2006-09-07

Pagina: Vogels.

Rubriek: Verenigingen en clubs

Beschrijving: SOVON Vogelonderzoek Nederland is een particuliere vereniging en vormt een bundeling van duizenden waarnemers die, vaak in hun vrije tijd, tellingen verrichten. De coördinatie van tellingen en projecten vindt plaats op het bureau vanSOVON in Beek-Ubbergen waar nu zo'n vijfentwintig mensen werken. Daar wordt ook SOVON-Nieuws samengesteld waarmee de medewerkers, leden en belangstellenden viermaal per jaar op de hoogte wordengehouden van projecten, resultaten en nieuwe ontwikkelingen.