Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels | Vogelspeciaalclub.nl

Dierenplaats.nl

Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels

Website: http://www.vogelspeciaalclub.nl

Toegevoegd: 2006-09-07

Pagina: Vogels.

Rubriek: Cultuur en fokkers

Beschrijving: Vogelspeciaalclub.nl - Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende Vogels, is een speciaalclub van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De speciaalclub is opgericht op 24 april 1971 en wil de houders en kwekers van zachtvoeretende vogels binnen de Bond verenigen.
Tot de doelgroep van de speciaalclub behoren alle vogels, welke als hoofdvoedsel fruit, nectar en/of insecten gebruiken. Mutanten, bastaarden en zaadetende vogels behoren derhalve niet tot de doelgroepen van de speciaalclub.